1453-39

Peyzaj Proje ve Uygulama 

ÜRÜN KATEGORİLERİ

log-41siparisimnemanagelri-77 yurticisondedneme-98

BİZ SİZİ ARAYALIM

Biz Sizi Arayalım
whatsapp22222-26

FACEBOOK

Meyve Fidanları » Kapari » KAPARİ Fidanı,gebere otu

KAPARİ Fidanı,gebere otu KAPARİ Fidanı,gebere otu
Ürün Kod: 8690600209601


Perakende alışveriş için e-fidanlık

1001fidan.com

ziyaret edebilirsiniz...

qr code
Kapari, olgunlaşmamış çiçek tomurcukları, yarı olgunlaşmış meyveleri salamura yapılarak kullanılan, küçük yapraklı genç sürgünleri ile ülkemizin kurak ve kıraç yörelerinin eğimli, tarıma uygun olmayan alanlarında doğal olarak yüzyıllardır varlığını sürdüren geniş bir yayılış gösteren, çok yıllık, çalımsı bir bitkidir. Kapari, halk arasında “kapari, gebere otu, kapara, devedikeni, gebre, gebere, geber otu, gevil, bubu, kebere, karga kavunu, yılan kabağı, yumuk, bugo, kepekçiçek, beri kemeri, menginik, keper, kepere, kedi tırnağı, şeballah, hint hıyarı, gavur bostanı” gibi, ülkemizin farklı yörelerinde çeşitli adlarla da anılan bir bitkidir.

Kapari 150-200 yıl uzun ömürlü olan kumlu ve killi topraklarda yetişebilen kökleri 70-80 metre derinliğine inebilen kökleri ve toprak üstündeki örtüsü sayesinde, erozyon tehlikesi olan alanlarda, dolgu topraklarda toprağı tutmak, toprak kaymasını önlemek için etkili bir bitkidir. Ayrıca, kapari, yangına karşı dayanıklı olması ve kolayca tutuşmaması gibi bir diğer özelliği nedeniyle, koruyucu perde olarak yangın ve emniyet şeritlerinin yanına dikilmektedir.

Toprak üzerindeki bölümleri yıllıktır ancak bu kısımlar kurusa bile köklerinden her yıl yeniden sürgün vermektedir. Bitki, en sıcak ve kurak periyotta çiçek açıp meyve vermektedir.Köklerin derinlere inebilmesi sayesinde tropik bölgelerde rüzgar erozyonu ve toprak katmanlarının sel ve yağmur suları ile taşınmasını önlemede iyi bir örtü bitkisidir


Çoğunlukla doğada kendi başına yetişen, toprağı sımsıkı kavrayıp, dal budak salarak geniş bir yayılma gösteren kökleri sayesinde metrelerce derine inebilen bu bitkinin yerde kümelenmiş görüntüsüne bakıp sıklıkla “çalı” yakıştırması yapılabilmektedir. .Kapari bitkisi, fosfor, potasyum ve kalsiyum yönünden zengin killi ve kumlu topraklarda, kalkerli çıplak kayalar üzerinde, kireç taşlı yerlerde, terk edilmiş tarlalarda, kurumuş nehir yataklarında, step ve yarı çöl özelliğindeki ovalarda, çakıllı topraklarda kolaylıkla yaşam alanı bulmaktadır. Maki ikliminin hakim olduğu kıraç topraklarda yetişen kaparinin çoğalmasını karıncalar sağlamaktadır.Tohumlarının karıncalar vasıtasıyla kaya ve taş yarıklarına taşınmasından dolayı, kapari bitkileri kayalar arasında ve harabelerdeki taş duvarlardan sarkar vaziyettedir. Zaman zaman bitki örtüsü, insan boyunda bir çalı yığınını andırmaktadır.

EROZYONUN PANZEHİRİ KAPARİ

Kapari bitkisinin erozyonu önleyici bir rolü vardır. Kapari bitkisinin kökleri yaklaşık 80 metre derinliğe gittiğinden eğimli veya dere boylarındaki arazilerin erozyona uğramasını engellediği gibi, bu arazilerin daha verimli ve daha çok getiriyle değerlendirilmesini sağlar. Bitkinin en önemli avantajlarından biri de budur. önlemek için etkili bir bitki .Bitkinin her türlü şartta yetişmesi, özellikle eğimli ve verimsiz topraklarda da yetişebilmesi,verimsiz ve hasat elde edilemeyen toprakların en karlı şekilde değerlendirilmesini ve bunlardan hem üreticiye hem de devlet bütçesine gelir elde edilmesini sağlar. Kapari kurak iklimlerin bitkisi olarak bilhassa meyilli yüksek yamaç toprak ve yamaçlarda yani erozyon tehlikesi olan alanlarda dolgu topraklarda toprağı tutmak, toprak kaymasını önlemek için etkili bir bitki olarak tercih edilmektedirler. Erozyonu önlemede dikim aralık mesafelerinin sık olmasında fayda vardır. Kapari aynı zamanda geç tutuşan bir bitki olması nedeniyle yangın riskini de minimum düzeye indirir.

İKLİM VE TOPRAK GEREKSİNİMLERİ

Bitki, toprak yüzeyini kaplayan gövdesi ve derinlere inebilen gelişmiş kök yapısı nedeniyle eğimli, su ve bitki besin maddesi bakımından fakir, verimsiz, kumlu, kireçli, çakıllı ve kayalık topraklarda yetişebilmekte ve olumsuz çevre koşullarına dayanabilmektedir ve bundan dolayı üreticiye milyarlar kazandıracak dolar açan çiçek olarak nitelendirilmektedir. Kaparinin yaprak şekli ve derin toprak katmanlarına ulaşabilen kök yapısı, bitkinin kurak iklimlere uygun olduğunu göstermektedir.

Bitki,yağışlı baharlarda iyi gelişmekte, yıllık yağışın 350 mm olduğu kurak yörelerde ve sıcaklığın 40 oC‘nin üstüne çıktığı yaz aylarında ise rahatlıkla yetişebilmektedir. Yani kış soğuğunun önemi yoktur,çünkü bitki kışın sadece toprak altında kalmaktadır.Toprak üstü kısımları ekim ayından sonra kurumakta ve nisan ayından itibaren tekrar yeşermeye başlamaktadır.

Doğal olarak kurak ve kötü koşullara çok iyi adapte olabilen bu bitkinin yetiştirme alanın da verimli arazilerden değil diğer bitkiler tarafından değerlendirilemeyen tarım dışı alanlardan seçilmesinde yarar vardır. Böylece hem diğer ürünlerle rekabete girmeyecek hem de pazar fiyatları ne olursa olsun bitkinin belirli bir alandan ekonomik getirisi olacaktır.

TOHUMUNUN TOPLANMASI

Kapari yaygın olarak tohumla çoğaltılmaktadır. Tohum Ağustos, Eylül aylarında yaz boyunca olgunlaşması devam eden ve halk arasında karpuz olarak adlandırılan kapari meyvelerinden elde edilir (Yapılan bir araştırmada anaçlıklarda toplanan tohumların bin dane ağırlığı 9.20 g.olarak bulunmuştur). Meyve hasadı tomurcuk hasadında olduğu gibi farklı zamanlarda yapılır. Olgunlaşan ve çatlamaya başlayan meyveler açılmadan toplanarak içindeki tohumlar çıkarılıp, yıkanarak kurutulur. Eğer meyvelerin açılması beklenirse çatlayan meyvelerdeki tohumlar karıncalar tarafından toplanacağı için tohum kalmayacaktır. Kurutulmuş tohumlar bez torba içinde serin ve kuru bir yerde ekim zamanına kadar muhafaza edilir.

FİDANLARIN ELDE EDİLMESİ

Toprak seviyesinden 15-20 cm yükseklikte hazırlanmış olan fideliğe; 1/3 yanmış ahır gübre ve 1/3 kum karışımı hazırlanan harç yayılır. Fideliğe ekim, tohumların ağustos yada eylül aylarında toplanmasının ardından yapılabilir. Tohum ekimi 15-20 cm mesafede ve 10 cm derinlikte oluşturulmuş karıkların sırtına yapılır. Kullanılan tohumluk miktarı ise m2¢de 6-9 gr’ dır. Kapari tohumlarının çimlenmesini zorlaştıran bir durum olduğundan, tohumlar mümkünse gibberelik asit ile muamele edilmelidir.

İlk çıkışta kapari bitkilerinin ota boğdurulmaması gerekir. Daha sonra fidelikte normal bakım işlemleri uygulanır. Yaz boyunca iyi gelişmiş fidanlarda çiçek hatta meyve oluşabilir. Yaz aylarında bakım işlemleri devam eden kapari fidelerinin toprak üstü aksamı, kuruyan kısımları toprak seviyesinin 2-3 cm üzerinden kesilerek söküm zamanına kadar fidelikte bırakılır. Fideler söküldükten sonra, hemen yerine dikilemeyecekse, önceden hazırlanan çukurlarda üzeri toprak veya kumla kapatılarak dikim zamanına kadar muhafaza edilir.

FİDANLARIN DİKİLMESİ

Elde edilen fideler aralık ayından itibaren ocak-şubat –mart –nisan ayının sonuna kadar yörenin iklim şartlarına göre fidanların dikimi yapılabilir. Sonbahar dikiminde fidan tamamen kapanır ve birkaç cm toprakla üstü tümseklenir. bahara doğru şubat – mart – nisan ayı dikimlerinde kar kalktıktan sonrada yağma ihtimali olmayacak bir zamanı bekleyerek yağmur yağışı sonrası nemli toprağa açılan çukurlara fidenin üst ucu görünecek şekilde dikilir. Geç dikimler fidanın sağlıklı gelişimi için risk taşıyabilmektedir. Dikim yapılmadan önce arazide sonbahar derin sürümünün yapılması gerekir. Dikim mesafesi, kıraç ve eğilimli arazilerde teras yaparak 1x1 arası olmalı.Aynı şekilde bahçe kenarlarına, tarlaların kenarlarına koruma amaçlı dikilecekse bir metre arayla ikişer adet dikilir.Düz arazi dikimi için 2x2 m veya 3x3 m olmalıdır ve çukurlar 30x30x40 cm ebatlarında ve her çukura 2 adet fidan olacak şekilde dikilmelidir. İlk yıl fidelerin sulanması bitki gelişimini ve yaşama şansını arttıracaktır.

Zengin toprak

a)- 1 el arabası iyi yanmış ve topaksız hayvan gübresi.

b)- 1 el arabası ince sıva kumu.

c)- 5 el arabası tarla toprağı.

Hayvan gübresi ve ince sıva kumları arazinin değişik bölgelerine öbek şeklinde dökülür. Buradaki amaç dikim işçilerinin bu malzemeye daha kolay ulaşmasını sağlamaktır. Dikim yapılırken yukarıdaki oranlardaki malzemeler harman yapılır ve zengin toprak olarak dikimde kullanılacaktır.

KAPARİ FİDANLARININ GELİŞİM AŞAMALARI

Kapari bitkilerinin tarlaya ekilmelerinden itibaren, bitki, kendi kökleşmesini gerçekleştirdiği için fazla randıman vermez fakat gene de ilk yıldan itibaren tomurcuk ve çiçek görülür ve tomurcuk hasadına başlanabilir; ancak ekonomik ürün, gelişmeye bağlı olarak 2. veya 3. yıldan itibaren elde edilir. Bu nedenle kaparide tesis süresi 2 veya 3 yıl olarak kabul edilmelidir. Ekiminin yapıldığı yılı takip eden yılda, 100-150 yıl kadar ömrü olan bitkinin mayıs ayından itibaren başlayan tomurcuk hasadında, bitkinin gelişme durumuna göre, bir sezonda 8-10 kg/bitki ürün alınabilmektedir. Kapari bahçelerinde uygulanacak gübreleme ve kışa girerken yapılacak budama verimi arttıracaktır.

Fakat burada üzerinde durulması gereken konu ikisinin de çok yıllık bitki olmasına karşın kaparinin dikiminden sonra yaklaşık olarak iki yıl içerisinde ürün vermeye başlamasıdır. Oysa dikilen bir ağacın ekonomik olarak değerlenmesi için 25-30 yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyulurken, kapari söz konusu sürenin yaklaşık onda biri kadar bir sürede gelir getirmeye başlamakta ve ilk ürün vermeye başladığı yıl kendini amorti edebilme özelliğine sahiptir.

FİDANLARIN BAKIMI

İlkbaharda sürgün veren genç kapari bitkilerine, ilk yıl gerektiğinde sulama, çapalama ve ilaçlama gibi bakım işlemleri uygulanır. Sonraki yıllar için bakımı oldukça kolaydır. Sürme, çapalama istemez. Budanmanın dışında herhangi bir külfeti yoktur. Her yıl kökten güçlenerek dallar çoğalır ve büyür, sonbaharda kuruyan dallar dipten itibaren soğuk yerlerde tamamen kırılıp toprak üstünde dal kalmaz. Baharda daha gür olarak kökten güç alarak yeni dallar çıkar. Yatay ve dikey şekilde önceki yıldan daha fazla büyümüş yayılmış olur.

SULAMA

Tavlı toprağa yapılmış ekimden sonra fidelik, tavı kaybetmeyecek şekilde yani yaz aylarının çok kurak gitmesi halinde 20 gün aralıkla yaklaşık bir kova su verilmesi yeterli olur. Karık usulü sulama uygundur. Bitkilerin aşırı sulanmasından ve sulama yapılırken suyun gövdeye temasından kaçınılmalıdır. İkinci yıldan itibaren, kökleri belirli derinliğe ulaşan kapari bitkilerinin yaz döneminde suya ihtiyaç göstermeyeceği düşünüldüğünden, sulama gerekmedikçe yapılmaz.

BUDAMA

Ürün hasat edildikten sonra sonbaharda sürgünler, altında 3-5 cm pay bırakılarak budanmalı ve sahadan uzaklaştırılmalı. Böylece fidanlar, her yıl toprak yüzeyinden yeni sürgünler vererek daha canlı çıkacaktır.

GÜBRELEME

Kaparileri sularken yanmış hayvan gübresi veya varsa organik gübreden fidanların dibine bir miktar atarak arkasından sulama yapılırsa fidanların verimi arttırılır.
İlkbaharda sürgün veren genç kapari bitkilerine, ilk yıl gerektiğinde sulama, çapalama ve ilaçlama gibi bakım işlemleri uygulanır. Sonraki yıllar için bakımı oldukça kolaydır. Sürme, çapalama istemez. Budanmanın dışında herhangi bir külfeti yoktur. Her yıl kökten güçlenerek dallar çoğalır ve büyür, sonbaharda kuruyan dallar dipten itibaren soğuk yerlerde tamamen kırılıp toprak üstünde dal kalmaz. Baharda daha gür olarak kökten güç alarak yeni dallar çıkar. Yatay ve dikey şekilde önceki yıldan daha fazla büyümüş yayılmış olur.

HASTALIK VE ZARARLARI

Bitkinizde eğer aşağıdaki belirtiler baş göstermişse zarar görmüş kısımların kesilerek sahadan uzaklaştırılması gerekiyor. Köstebekler kapariyi sever,köstebekler varsa hemen imha ediniz.

Yaprakların rengi solar, incelir. Sürgünler kısalır. Bitki yavaş yavaş zayıflar, verim düşer. Daha ağır durumlarda bitki ölür.Böyle durumlarda bitkiyi sökerek imha etmeniz gerekiyor.Yoksa bitkinize musallat olan böcek, diğer köklerinde başına dert olabilir.

SAKLANMASI

Toplanan tüm ürünler dalları, çiçek tomurcukları, 5-7mm. 8 mm. 9 mm. 10 mm. 11-12 mm ve 13-14mm üzeri olmak üzere altı gruba ayrılıp ve karpuzları, %25 lik tuzlu suda muhafaza edilir. Bu işleme, fermantasyon işlemi denir, yani içerisindeki asitlerin, çıkarılması işlemidir. Kapari bidonları tıka basa çok doldurulmamalıdır. Tomurcuklar ezilmemelidir. Eğer birkaç gün içinde biriken kapari bidonları fabrikaya ulaştırılamıyorsa samularası tuzlu suyu azalan bidonlar kontrol edilmeli azalan bidonlara takviye tuzlu su konup bakımı yapılmalıdır. Tuzlu suyun içinde 45 gün kaldıktan sonra ürünlerimiz işlemeye hazırdır

TOPLAMA ZAMANI

Kültür ortamında yetiştirilen kaparilerden ikinci yıldan itibaren ilk bir ay kadar taze sürgün uçları toplanır iki ay kadar tomurcuk toplanır. Bir ayda 1- 2 cm. çapında tek dallı karpuz toplanır. Ancak bitki tam verime üçüncü yıldan itibaren ulaşıyor ve bitki başına yılda yaklaşık 15 kg civarında ürün alınır. Bir bitkiden her gün veya iki günde bir tomurcuk toplanabiliyor.Mayıs-Eylül ayları arasında ortalama 60-120 gün hasat dönemi gerçekleşebiliyor. En sıcak aylarda, en yüksek verim elde ediliyor.En değerli olan küçük tomurcuk (5-7mm.arası) çok tercih edilir.

ÜRÜNLERİN TOPLANMASI

Kaparinin düzenli belli yerde sıra sıra dikimi ürünün düzenli toplanması daha kolay, daha ekonomik ve ayrıca zaman ve ürün kaybı olmadan daha kazançlı bir çalışmanın olmasına fayda sağlayacaktır. Kaparileri toplamak için seyrek dokunmuş bezden dikilmiş büyük iki cepli önceki, belimize sıkıca bağlar, ürünleri toplamaya başlarız.veya sepetle, toplarız önce taze dalları (sürgünleri)10-12 cm boyunda 1 ay kadar dal toplama zamanımız vardır bu ara biraz hızlı hareket etmemiz gerekir,taze dalı kopardıktan 4 gün sonra aynı daldan 2-3 adet dal daha oluşur bu şekilde dal toplamaya bir ay devam ederiz. Sıra tomurcuk toplamada, tomurcukları ve çiçekleri toplarken işaret parmağı ve başparmak tırnaklarıyla tomurcuğun sapından 1-2 mm uzunluğunda koparılmalı uzun saplar, filizler ve yapraklar ile varsa büyümüş karpuz meyveleri koparılmamalıdır. Bunlar daha sonra büyür, çatlar ve tohum haline gelir. Tomurcukların sabah ve akşam serinliğinde toplanması gerekiyor.

ŞİFA KAYNAĞI

Kuvvet verici, idrar söktürücü gibi tıbbi özellikleri olduğu; ekstra tının yaşlı ciltleri canlandırıcı ve normal hale getirici kozmetik özellikleri de olduğu belirtilen kaparinin asıl önemi bezelye büyüklüğündeki tomurcuklarının protein ve vitamin, mineraller, rutin ve hardal yağı glikosidi yönünden oldukça zengin olması, onu doyurucu bir gıda haline getirmektedir.Yeterli ve dengeli beslenmede vitamin ve mineral maddeler açısından ilk akla gelebilecek bitkilerden birisi olan, kaparinin çiçek tomurcukları mineral maddece oldukça zengindir. 100 g yenebilen kuru maddede: 67 mg kalsiyum, 65 mg fosfor, 9 mg demir, 24,01 g protein bulunmaktadır. Dal uçları, tomurcukları, meyveleri gıda sektöründe; yaprakları, sertleşmiş dalları, kökleri de ilaç, boya ve kozmetik sanayiinde değerlendiriliyor.

Ayrıca hasat sonrası artıklar hayvan yemi olarak ta kullanılmaktadır. Çiçek tomurcuklarında bol miktarda vitamin ve protein bulunduran kapari kelimenin tam anlamıyla bir enerji deposudur. Bir çok ülkede büyük miktarlarda tüketilen ve satışı genellikle salamura şeklinde olan kapari turşu, salata, pizza üstü, balık ve av etleri yanında garnitür olarak yenilmektedir. Almanya’da yapılan bir araştırma, halkın kapari salamurası ve sosunu tam 472 çeşit yemekte kullandıklarını ortaya koymuştur.

Kapari bitkisinin çiçek açmadan doğadan toplanan tomurcukları bir kavanoz içerisinde % 20’lik tuzlu suda 3 ay bekletilip sonra bire bir oranında sirke içine konularak 10 gün sonra yenildiğinde aroması ve lezzeti çok beğenilmektedir. Bu şekliyle gelişmiş ülkelerin mutfaklarında yemeğe süs ve tat vermek üzere çeşni ve baharat olarak kullanılmaktadır.

Kaparinin tomurcukları salamura edildikten sonra zeytinyağı ve limonla işlem görerek mezeye dönüştürülmekte, ABD’de ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinde meze olarak büyük bir rağbet görmektedir. Tomurcukların dışında “karpuzcuk” da denilen meyveleri ve sürgün uçları da salamura ve sirkede muhafaza edilmek suretiyle gıda olarak değerlendirilmektedir. Kapari, gıda amacıyla tüketilirken, insanlar aynı zamanda bu bitki sayesinde pek çok hastalığa karşı bağışıklık da kazanmaktadırlar. Kaparinin meyveleri ve tomurcuklarının yanı sıra köklerinin kabuğu (taze ya da kurutulmuş) ve suyu, dövülmüş kökleri ve yapraklarının ezilmesiyle hem doğrudan hastalıkların tedavisinde, hem de bu amaçla çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Bunlar; Romatizma, Kan bozuklukları, Felç ,Karaciğer fonksiyonları düzenleyici, Multipl Skleroz MS hastalığı, Hemoroid, Diş Ağrıları, İdrar söktürücü ,Balgam söktürücü,Solucan düşürücü, Ağrı kesici, İskorbit hastalığı, Gut hastalığı, Antitümör hastalığı, Dalak büyümesi, Kalça rahatsızlıkları, Adet düzenleyici, Kabızlık .


BENZER ÜRÜNLER
Ürün KategorileriAnasayfa - Hakkımızda - İletişim - Rss


Her Hakkı Saklıdır © 2014 Doğa Peyzaj